Chiropraktyka poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Czwartku

W GODZ.
10.00 - 16.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.00

Kręgarz Poznań
Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

CHIROPRAKTYK – KRĘGARZ – KRĘGARSTWO – TERAPIA MANUALNA – MOBILIZACJA – MANIPULACJA – TRAKCJA – DEFINICJE

rehabilitacja nastawienie kręgosłupa i masaż kręgosłupa w poznaniu

masaz kręgosłupa w gabinecie leczenia schorzeń kręgosłupa Trzy Diamenty

Kręgarz ten, kto stosuje w leczeniu metodę kręgarstwa. Kręgarstwem (Terapią Manualną) zajmują się także profesjonaliści medyczni. Zobacz także chiropraktyk.

Kręgarstwo manipulacje wykonywane przez kręgarza, na stawach kręgosłupa w celu usunięcia chorób kręgosłupo pochodnych. Kręgarstwem (Terapią Manualną) zajmują się także profesjonaliści medyczni. Zobacz także chiropraktyk oraz osteopata.

Terapia manualna – leczniczy zabieg manualny, polegający na stosowaniu ukierunkowanych i specyficznych dla danej metody bodźców mechanicznych lub kinetycznych, przekazywanych przez leczącego bez pośrednictwa jakichkolwiek przyrządów – za pomocą rąk. Terapia Manualna zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem, z wykorzystaniem zabiegów manualnych, odwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu narządu ruchu. Określenie związane z chiropraktyką

Chiropraktyk – chiropraktyka, forma Terapii Manualnej. Pod względem obszaru zastosowań, w Polsce kojarzona z nazwą kręgarstwo. System badania i leczenia manualnego, do leczenia wykorzystujący oscylacje, mobilizacje i  manipulacje, opracowany przez D.D. Palmera. Zakłada m.in.: kręgoslupo pochodne przyczyny wielu chorób. Zabiegi wykonywane przez przeszkolonych w tym kierunku chiropraktyków. W USA chiropraktycy posiadają wykształcenie i uprawnienia zbliżone do lekarzy medycyny (MD). W Europie, chiropraktycy kształceni są na poziomie szkół pomaturalnych / studiów licencjackich (college).

Mobilizacja – (uruchamianie), wielokrotnie powtarzany ruch, z niewielką prędkością i ze wzrastającą amplitudą, w celu zwiększenia ograniczonego zakresu ruchu. W niektórych przypadkach, ruch odtwarzany podczas mobilizacji jest ruchem możliwym do wyegzekwowania w stawie, ale nie możliwym do wykonania jako ruch czynny.

Manipulacja– manualna technika leczenia stawów i tkanek, która przy zastosowaniu niewielkiej siły impulsu wykorzystuje dużą prędkość i małą amplitudę. Bodźce powstałe podczas manipulacji odbierane są przez receptory umieszczone w stawach i strukturach okołostawowych i przekazywane dalej przez układ nerwowy. Dlatego manipulacja posiada działanie nie tylko miejscowe i w sposób odruchowy, może oddziaływać na obszary oddalone od miejsca zabiegu. Zobacz także chiroprakyk oraz osteopata.

Trakcja (wyciąg) kręgosłupa w ujęciu fizjoterapii jest to odciąganie od siebie powierzchni stawowych sąsiadujących ze sobą kręgów. Najczęściej działanie tego typu jest wykonywane rękoma , przez co nie jest ono wystarczająco efektywne biorąc pod uwagę siłę oraz czas trakcji.

wykorzystano informacje ze strony ABC FIZJOTERAPII  ravopt.phg.pl

POLECAM i ZAPRASZAM

Przemysław Rybczyński

Terapeuta dyplomowany Chiropraktyki McTimoney-Corley?a
członek Stowarzyszenia Chiropraktyków  Polskich
TRZY DIAMENTY – GABINET MANUALNYCH TERAPII NATURALNYCH
UL.JUGOSŁOWIAŃSKA 49
POZNAŃ
tel.606998116

http://www.kregarz-poznan.pl

PATRONAT TERAPEUTYCZNY NAD ZAWODNIKAMI
BRAZYLIJSKIEGO JIU-JITSU
AKADEMII GRACIE BARRA POZNAŃ