Chiropraktyka poznań

Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa

Przemysław Rybczyński
specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

Kontakt

tel.: 606-998-116

e-mail: trzydiamenty@o2.pl

Gabinet:
ul. Nagietkowa 33
60-175 Poznań

Czynne :
Od Poniedziałku do Środy

W GODZ.
10.00 - 15.00

REJESTRACJA WYŁĄCZNIE TELEFONICZNA
OD GODZ. 9.00

Kręgarz Poznań
Trzy Diamenty - Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa
Przemysław Rybczyński – specjalista naturalnych terapii kręgosłupa

Terapeuta Chiropraktyk dyplomowany
Członek Stowarzyszenia Chiropraktyków Polskich

WAŻNE INFORMACJE I REGULACJE PRAWNE !!!

Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa Centrum Trzy Diamenty – Przemysław Rybczyński działa zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej  Klasyfikacji Działalności ( Dz. U. 2004 nr 33 poz. 289)  86.90.D „Działalność Paramedyczna” i 86.90.E „Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziejniesklasyfikowana”.                                              

Zawód Chiropraktyka został wpisany do klasyfikacji zawodów i specjalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania  (Dz. U. nr 82 poz. 537) w dziale 323„Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii”.

Terapie w tutejszym gabinecie, pomimo ich niezaprzeczalnej wartości prozdrowotnej, nie są procedurami medycznymi, o których mowa  w ustawie o zawodzie lekarz i w tutejszej placówce nie diagnozuje  się i nie klasyfikuje się chorób ani ich nie leczy w świetle w/w ustawy.

W chorobie, człowiek może skorzystać z opieki lekarza medycyny, ale każdy pełnoletni obywatel ma też prawo do samodzielnego wyboru sposobu leczenia i korzystania z terapii naturalnych.

Materiały zawarte na stronach internetowych Gabinetu Centrum Trzy Diamenty Przemysław Rybczyński – nie mogą służyć jako recepty i wskazówki do leczenia chorób. Mają one charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.

Preparaty, które można zakupić w tutejszej placówce nie są lekarstwami, tylko suplementami żywieniowymi, których celem jest uzupełnienie deficytów pokarmowych. W opisach niektórych preparatów mogą być użyte określenia sugerujące, że preparat leczy lub określenia bliskoznaczne. Są to przedruki z badań naukowych, opinii lekarzy, terapeutów itp. stwierdzenia i sugestie ważne jedynie w przypadku gdy dany preparat przepisze lekarz !!! W każdym innym przypadku słowa te należy pominąć.

Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być zawsze konsultowane z lekarzem i właściwymi służbami medycznymi.

Przeciwwskazania do zabiegu :

ZAAWANSOWANE  NOWOTWORY –  OSTRE INFEKCJE – STANY ZAPALNE –CHOROBY SKÓRY –  RANY 

ZAAWANSOWANA  LUB  ZAGROŻONA CIĄŻA.

KARNETY POSIADAJĄ WAŻNOŚĆ 6  MIESIĘCY OD DATY  ZAKUPU!!! 

W PRZYPADKU WPŁATY NA DWIE RATY ZA KARNET I REZYGNACJI  PRZED DRUGĄ WPŁATĄ Z DALSZYCH ZABIEGÓW PIERWSZA SUMA WPŁATY NIE PODLEGA ZWROTOWI PROSZĘ PRZEMYŚLEĆ – PLANY TERAPII !!! 

W związku z tym że w gabinecie przyjmowani są pacjenci z silnym bólem w ciężkich przypadkach chorób kręgosłupa, proszę uprzejmie nie  zmieniać czasu wizyty na mniej niż 5 godzin przed umówionym terminem !!!  Warto pamiętać że rezerwując i zmieniając w ostatniej chwili termin wizyty musimy być świadomi że inny pacjent też chory jak i Ty z tego powodu nie zostanie przyjęty i będzie cierpiał !!!  Dzwoniąc bardzo proszę   być pewnym wolnego terminu !!! Jeśli nie jesteśmy pewni wolnego czasu proszę umawiać się telefonicznie tego samego dnia od godz. 9.00 gabinet czynny jest od poniedziałku do czwartku od godz.10.00 do 17.00 

Z TEGO POWODU ZA ZAREZERWOWANE WIZYTY W GABINECIE KTÓRE ZOSTAJĄ ODMÓWIONE NA MNIEJ NIŻ  5 GODZIN WCZEŚNIEJ  LUB GDY REZERWUJĄCA OSOBA SIĘ NIE POJAWI – TO ZAWSZE ZA TĄ WIZYTĘ OBCIĄŻONY ZAPŁATĄ BĘDZIE PACJENT LUB NIE BĘDZIE WIĘCEJ UMAWIANY                                                                  ( Nie dotyczy to rezerwacji „z zadatkiem” gdy ustalany jest wcześniejszy, rezerwowany termin na 16 zabiegów 4 dniowych i  został przesłany zadatek na konto.W takim przypadku gdy pacjent nie może pojawić się we wcześniejszym zarezerwowanym dla niego specjalnie terminie serii zabiegów zadatek zgodnie z prawem przepada )

Oświadczam że podane w formularzu zgłoszeniowym „Karty Informacji Zgłaszanych Dolegliwości” : dane i informacje są przeze mnie zrozumiałe, zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Wszystkie zmiany zdrowotne zobowiązuje się zgłosić przy najbliższej wizycie. Jestem świadom/a że każda terapia, bez względu na jej charakter, zawiera w sobie znikomy, ale obecny stopień ryzyka i nieprzewidzianych powikłań zdrowotnych.    Potwierdzam że nie otrzymałem/am żadnych obietnic dotyczących efektywności wykonanych terapii. Jednakże  wyrażam zgodę na wykonanie zabiegów przez Terapeutę Chiropraktyka – Przemysława Rybczyńskiego w Gabinecie Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa – Centrum Trzy Diamenty.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „o ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym „Karty Informacji Zgłaszanych Dolegliwości. Przyjmuję również do wiadomości że Gabinet Trzy Diamenty – Przemysław Rybczyński nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Pacjentów – innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Pacjenta traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufności i służą tylko wyłącznie do celów terapii leczniczych pomiędzy Pacjentem a Terapeutą Chiropraktykiem Przemysławem Rybczyńskim.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Terapii Naturalnych Chiropraktyki Kręgosłupa – Centrum Trzy  Diament reprezentowany przez właściciela PrzemysławRybczyńskiego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

1.świadczenia usług terapii manualnych i chiropraktyki – zgodnie postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej  Klasyfikacji Działalności ( Dz. U. 2004 nr 33 poz. 289)   86.90.D „Działalność Paramedyczna” i   86.90.E„Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana”.                                                                                               

2.za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa w pomieszczeniach gabinetu   Centrum Trzy Diamenty Przemysław Rybczyński ul. Nagietkowa 33 Poznań oraz umożliwienia wykrywania zachowania szkodliwego lub narażającego na straty mienia

3.na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych będzie skutkować rakiem możliwości prowadzenia dokumentacji pacjenta i kontaktu z pacjentem. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne lecz nie podanie będzie prowadzić do braku możliwości realizacji celu na który wyrażono zgodę

– Pani/Pana w/w dane nie będą udostępnianie osobom trzecim pod warunkiem wezwania w zakresie przepisów prawnych (policja,sądy, urzędy     administracji publicznej) i nie będą przekazywane do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących archiwizacji dokumentacji – związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na dalsze przetwarzanie danych, jeśli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania.

– Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.